Ліцензія на транспортні перевезення

Порядок одержання ліцензії на перевезення передбачає проходження декількох етапів:

Етап 1

1. Реєстрація автомобіля в органах ДАІ й одержання автомобільних карток

2. Укладання договору з АТП про технічне обслуговування автомобіля

3. Проходження співробітниками спеціалізованих курсів (міжнародного перевізника / курсів водіїв, допущених до перевезення небезпечних вантажів).

4. Укладання договору страхування з обраною Вами страховою компанією.

Етап 2

Документи необхідні для одержання ліцензії:

1.Нотаріальна копія статутних документів:

- свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

- довідка про внесення в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (статистика);

- копія наказу про призначення особи, що відповідає за експлуатацію й технічний стан транспортних засобів і виконання ліцензійних умов;

- документ, що підтверджує відповідне утворення посадової особи, що відповідальне за експлуатацію й технічний стан транспортних засобів ( для підприємств).

2. Дані, за підписом заявника

- про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для підтримки належного технічного стану транспортних засобів і проходження технічного огляду автомобілів

- забезпечення проведення медичного огляду водіїв або копії договорів на проведення цих робіт у випадку відсутності власної бази й фахівців.

3. Список особистих і орендованих транспортних засобів з визначенням типу, марки, моделі, державного номера, пасажировмістимості, року випуску, номера свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого ДАІ, які можуть бути допущені для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України й брати участь у відповідних міжнародних перевезеннях.

4. Завірені заявником копії документів на транспортний засіб:

- свідоцтво про реєстрацію особистих транспортних засобів, тимчасові реєстраційні талони на орендні автомобілі, оформлені ДАІ (у кількості автомобілів до 10 одиниць);

- сертифікат відповідності на автомобіль або, при його відсутності, протокол випробування акредитованої лабораторії;

- акт технічного огляду транспортного засобу;

5. Завірені заявником копії документів водіїв, які працюють за наймом, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасність проходження медичного обстеження, а саме:

- список водіїв закріплених за автомобілями;

- копія посвідчення водія необхідної категорії (у кількості автомобілів до 10 одиниць);

- копія діючої медичної довідки водія (форми № 083/о) або мед. книжка.

6. Страхові документи, які підтверджують наявність у перевізника обов'язкових видів страхування, а саме (копії, завірені нотаріально або органом, що видав оригінал страхових полісів):

- громадянської відповідальності власників транспортних засобів

- страхуваня водіїв від нещасних випадків

7.Довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом, пенсійним фондом і з виплатою заробітною платою.

Транспотр не єдиний вид діяльності де може бути потрібна ліцензія: