Ліцензування робіт із вторсировиною

Поняття «вторинної сировини»:

- макулатура, шклобій, використана металева тара;

- відходи полімерні;

- відходи гумові;

- матеріали текстильні вторинні;

Порядок одержання ліцензії на роботи із вторинною сировиною

Етап 1

- Одержання дозвіл від спеціально вповноважених органів на використання спеціальних відведених місць або об'єктів (місце розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси споруджень ділянки надр і т.п.)

- Одержання дозволу на будівництво або реконструкцію об'єктів на спеціальній території

- Проходження відповідної підготовки працівниками, які безпосередньо будуть працювати в сфері збору, заготівлі вторинної сировини.

Етап 2

Проходження державної екологічної експертизи в підрозділі або в комісії спеціального вповноваженого центрального органа виконавчої влади з питань екології й природних ресурсів.

Документи необхідні для одержання ліцензії на роботи із вторинною сировиною:

1. Нотаріально засвідчені копії статутних документів: свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності; довідки про внесення в єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (статистика) для приватних підприємців обов'язково; номер свідоцтва платника ПДВ, індивідуальний номер платника податку; банківські реквізити;

2. Договір оренди на юридичний і фактичний адрес (завірені печаткою підприємства); свідоцтво про право власності від орендодавця на фактичну і юридичну адресу (нотаріальні копії); документ, що підтверджує право власності або оренди виробничих площ (засвідчені);

3. Дозвільні документи:

- документ, на відведення на території міста, селища, села спеціальних місць або об'єктів для зберігання й поховання відходів;

- документ, на будівництво або реконструкцію об'єкта, де буде здійснюватися робота з відходами на відповідній території селища або міста;

- дозвіл на початок робіт;

4. Протоколи або посвідчення, які підтверджують кваліфікацію персоналу для роботи з відходами;

5. Документи, що підтверджують право власності на відповідне встаткування:

- договір оренди допускається тільки на автовагу;

- копії паспорта ваг із проходженням метрологічної перевірки.