Ліцензія на торгівлю агрохімікатами й пестицидами

Процедура одержання ліцензії на торгівлю пестицидами й агрохімікатами наступна:

Етап 1

- Одержання санітарного паспорта на складські приміщення

- Укласти договір з охоронною фірмою на охорону складу

- Проходження співробітниками перевірки на право роботи з пестицидами й агрохімікатами

- Одержати дозвіл пожежної інспекції про відповідність складських приміщень

Етап 2

- Узгодження Держнагляду охорони праці

- Призначення матеріально - відповідальної особи

- Проходження узгодження зі Станцією захисту рослин

- Узгодження з Державним управлінням екології й природних ресурсів

Етап 3

Подача пакета документів на одержання ліцензії на торгівлю агрохімікатами й пестицидами в Мінпромполітики.

Для початку роботи необхідно надати наступні документи:

1) Нотаріальні копії статутних документів: копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія довідки про внесення до державного реєстру - статистика (обов'язково включений відповідний вид діяльності); банківські реквізити, номер свідоцтва платника ПДВ або індивідуальний номер; копія уставу (обов'язково включений відповідний вид діяльності).

2) Копія договору оренди або копії інших документів, які підтверджують право власності на приміщення в якому буде здійснюватися ця діяльність; обов'язково в договорі оренди повинне бути зазначене призначення використання площ під зберігання пестицидів і агрохімікатів. Якщо для оформлення ліцензії надаєте договір оренди, необхідно, також надати й довідку власника орендованого приміщення. При торгівлі - паспорт на дозвіл місць торгівлі.

3) Завірені у встановленому порядку копія дозволів:

-Держнагляд охорони праці

- Санітарно - епідеміологічної служби (по місцю діяльності) про відповідність приміщень вимогам санітарних норм

- Органів пожежного нагляду

- Екологічної безпеки Станції про дотримання норм безпеки виробництва пестицидів і агрохімікатів, оформлені окремими листами цих органів безпосередньо на об'єкти за місцем виробництва (виготовлення й реалізацію)

- Станції захисту рослин

4) Регламент здійснення торговельних операцій

5) Копія санітарного паспорта на складське (торговельне) приміщення, що містить належним чином оформлені позитивні висновки відповідних органів по дотриманню норм торгівлі пестицидами й агрохімікатами або ці ж висновки, оформлені окремими листами на місце проведення відповідного виду господарської діяльності

6) Гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів, які виникають у процесі здійснення оптової й роздрібної торгівлі пестицидами й агрохімікатами; Асортиментний перелік всіх хімікатів

7) Нотаріальна копія документа, що свідчить про наявність у штаті співробітників або робота за договором із суб'єктом господарювання фахівця, що має агрономічне утворення; засвідчені у встановленому порядку копії допусків (посвідчень) працівників на право роботи з пестицидами й агрохімікатами (для оптової, роздрібної торгівлі); особисті санітарні книжки працівників

8) Документи про фахову освіту:

- копії дипломів (нотаріально завірені)

- копія свідчення про проходження курсів підвищеної кваліфікації

- інформація про керівний склад (П.І.Б., загальний стаж роботи з даної форми, атестація, утворення, найменування Вуза, дата закінчення Вуза)

Бізнес якій допомагає агропромисловості: